ભાષા સેટિંગ્સ સાફ કરો

પીડીએફ ફાઇલોમાંથી ટેક્સ્ટ કા Extો

મફત મૂળ પીડીએફ ટૂલ્સ. બ્રાઉઝરની અંદર સ્થાનિક રીતે પ્રક્રિયા કરો. અમે તમારી ફાઇલોને ઇન્ટરનેટ પર ક્યારેય અપલોડ કરતા નથી.

1

અહીં ફાઇલો મૂકો અથવા ફાઇલો પસંદ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

2
ટેક્સ્ટ કાractવાનું પ્રારંભ કરો
લખાણ કાractવામાં
ટેક્સ્ટ કાractવાનું બંધ કરો
પ્રારંભ કરી રહ્યું છે
પ્રારંભ કરી રહ્યું છે. આમાં 1 ~ 2 મિનિટનો સમય લાગી શકે છે ...
3

પૂર્વાવલોકન પરિણામો