ભાષા સેટિંગ્સ સાફ કરો

પીડીએફ ફાઇલોમાંથી છબીઓ / ચિહ્નો કાractો

મફત મૂળ પીડીએફ ટૂલ્સ. બ્રાઉઝરની અંદર સ્થાનિક રીતે પ્રક્રિયા કરો. અમે તમારી ફાઇલોને ઇન્ટરનેટ પર ક્યારેય અપલોડ કરતા નથી.

1

અહીં ફાઇલો મૂકો અથવા ફાઇલો પસંદ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

2
છબીઓ કાractવાનું પ્રારંભ કરો
છબીઓ કાractવામાં
છબીઓ કાractવાનું બંધ કરો
પ્રારંભ કરી રહ્યું છે
પ્રારંભ કરી રહ્યું છે. આમાં 1 ~ 2 મિનિટનો સમય લાગી શકે છે ...
3

પૂર્વાવલોકન પરિણામો